Disacos Paslaugos

Personalo atranka ir paieška

 

Darbuotojų nuoma (kitaip vadinama personalo nuoma ar laikinasis įdarbinimas) – tai šiuolaikiška paslauga, leidžianti lanksčiai valdyti žmogiškuosius išteklius – supaprastinanti darbo santykių administravimą ir padidinanti personalo valdymo efektyvumą. Naudojantis šia paslauga, darbuotojai yra atrenkami pagal kliento poreikius (išsilavinimą, darbo patirtį, kalbas ir įgūdžius), tačiau yra įdarbinami mūsų įmonėje ir išnuomojami klientui. Nauda klientui slypi tame, jog prisiimame pareigą administruoti darbo santykius, darbuotojams išmokame sutartą darbo užmokestį ir pasirūpiname jų socialinėmis garantijomis. Darbuotojų nuoma yra naudinga:

 • sumažėjusias administracines atsakomybes, susijusias su personalo valdymu, įdarbinimu, atleidimu, darbo užmokesčio ir kitų mokesčių apskaita;
 • sumažėjusias laiko, reikalingo darbuotojų paieškai ir atrankai, sąnaudas;
 • greitą situacijos suvaldymą iškilus nenumatytiems pokyčiams jūsų įmonės veikloje.

Jei darbdavys pageidauja, galime perimti ir:

 • darbuotojų darbų saugos instruktavimą;
 • darbo užmokesčio ir priedų apskaičiavimą bei išmokėjimą;
 • komandiruočių išlaidų suderinimą ir apmokėjimą, įsakymų parengimą, pagalbą organizuojant kelionę (bendradarbiaujame su agentūromis);
 • mokesčių (socialinio draudimo, GPM) apmokėjimą;
 • darbuotojų darbo administravimą ir jų darbo laiko apskaitą;
 • atostogų kaupimo fondus;
 • pagalbą konsultuojant įvairiais su Darbo kodeksu susijusiais klausimais;
 • projekto administravimą.
Disacos

Kreipkitės telefonu arba užpildykite pateiktą formą ir mes pateiksime Jūsų poreikius atitinkantį pasiūlymą.

Skambinkite telefonu:

+37037999315